مطالب ذیل برگرفته از سخنرانی اساتید برجسته حقوق جزا جناب آقای بهمن کشاورز و دکتر نجفی توانا میباشد امید دارم مورد استفاده همکاران عزیز و دوستداران حق و عدالت قرارگیرد.

ابزارهای وکیل عدلیه:

1-تسلّط به ادبیات. 2-آیین نگارش.(کتاب غلط ننویسیم آقای نجفی،اصول فقه،منطق و قواعد فقه)

ابزارهای لازم برای وکیل جنائی:

1-پزشکی قانونی –سم شناسی.

2-فیزیولوژی انسانی و اندام شناسی در حد اینکه بدن انسان چه اعضائی دارد و همینطور شناسائی بیماریها،مطلب بسیار مهم بحث DNA است که در مبحثهای کیفری و علی الخصوص نسب که در کشور ما موضوع مهمی است،اسلحه شناسی بخصوص سلاحهای گرم.

3-روانشناسی و روانپزشکی:در تشخیص جنون و مباحث آن باید در نظر داشت نظریه های پزشکی صددرصد نیست،شما بعنوان وکیل باید توانائی تحلیل این نظریه را داشته باشید کتابهای رویه قضائی و نظریه های مشورتی و کتاب «جنایاتی که آمریکا را تکان داد» بسیار مفید است.

قدم اوّل در بحث ورود در پرونده جنائی پذیرش موکل است:

1-موکلی که مراجعه میکند اوّلین قدم اینست که مدارک و مستندات را گرفته و حداقل یک هفته مطالعه و با قانون ورویه تطبیق میکنیم اگر جای دفاع داشت آنموقع قبول میکنیم.

2-روی حق الوکاله توافق میکنیم سعی کنید بموکل بگویید مشکل خود را بنویسد و حتماً سعی کنید با موکل قرادادببندید.

3-راجع بعنوان جزائی صحبت کنید،لازم نیست عنوان جزائی مشخصی را تعیین کنید بهتر است بگوئید فرد را با عنوان جزائی منطبق با عملش تعقیب میکنیم.

اقدامات وکالتی بعد از پذیرش وکالت:

دو حالت دارد یا وکیل شاکی یا وکیل متهم هستید،اگر شاکی مراجعه کرد سعی کنید مطالبش را بگیرید و شکایت تنظیم و بامضاء موکل برسانید(بهتر است شکایت بامضاء موکل باشد) اگر وکیل متهم هستید که معمولاً زندانی است که سه مرحله با ایشان ملاقات میکنید:1-به دادیار مراجعه می کنید برای گرفتن ملاقات.2-مراجعه به زندان و ملاقات.3-در مرحله بعد پرونده را مطالعه میکنید در این مرحله برای خواندن پرونده حق الوکاله ای گرفته میشود که نگرفتن وجه اولی است(وکالتنامه تنظیمی در زندان را افسر زندان تأیید میکند).

در مرحله تحقیق مشکل چندانی وجود ندارد و در جرایمی مانند قتل و زنا مستقیماً میبرند به دادگاه کیفری استان،در مرحله مطالعه پرونده حتماً شماره صفحات را در نت برداریها قید کنید یعنی جزئیات را بنویسید اگر برگ شماری نشده بود حتماً به رئیس دادگاه تذکر بدهید،در مورد اظهارات شهود،شاکی و موکل و بطور کلی هرکسی که در پرونده حرفی زده،در قتل حتماً فتوکپی معاینه جسد را بگیرید،در تجاوز به عنف چون داده نمیشود عیناً رونویسی کنید(ظهر اوراق و جلد پرونده را بدقت مطالعه کنید)ممکن است مقام قضائی مطالبی که مدنظرش بوده یادداشت کرده باشد،گاهی اوقات در پرونده آلات و ادوات جرم مثل مرمی یا فشنگ را داخل پرونده میگذارند که در اینخصوص به رئیس دادگاه تذکر دهید تا در گاوصندوق گذاشته شود،ضمن مطالعه پرونده دقت کنید مقام قضائی زیر چه مطالبی خط کشیده «کیفرخواست» از این نظر مهم است که ناچار در تحلیل نهائی باید مواد آنرا نقد کنید.

استراتژی دفاع:

قدم بعدی استراتژی دفاع را از نظر خودتان باید پیش بینی کنید هر ابهامی وجود دارد یا هر موجبی در تأخیر وجود دارد اصرار بر رفع آنها نداشته باشید چرا که ممکن است در مرحله بعدی کمک باشد.

محور اصلی دفاع:

1-برائت بطور کلی.2-دفاع مشروع.3-معافیت مجازات.4-تغییر عنوان مجرمانه.5-تخفیف مجازات.

بالاخره در مرحله استراتژی دفاع باید تصمیم نهائی را در مورد آنچه را که قبلاً به موکل گفته اید بگیرید.

استناد به قوانین و مقررات:

ابتدا قوانین شکلی،آیین دادرسی کیفری قواعدش آمره است و تخلف از آن مجاز نیست در دادسرا تمام استناد به قانون را مکتوب کنید و سعی کنید از درگیری لفظی اجتناب کنید در مقام وکیل شاکی اولین چیزی که باید رعایت کنید تعیین توصیف جزائی دعوای مطروحه است که باید در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد،جرم عمدی سؤنیت میخواهد و جرم غیرعمدی صرف وجود خطا کافی است حتماً بمرور زمان توجه کنید نکته دیگر اینکه بستن چند عنوان مجرمانه و بزرگ نمائی کمکی نمیکند ضرورتی ندارد حتماً عنوان جزائی مشخصی را انتخاب کنید با استناد به شرایط و مقدمات تقاضای تعقیب نامبرده را کنید و توصیف جزائی در نهایت وظیفه قاضی است،دعوای کیفری دعوای سریعی است اما در کشور ما چون توانمندی قضات پایین است با اطاله دادرسی مواجه میشود و گاهی حتی منتهی بصدور موقوفی تعقیب بدلیل مرور زمان،شکایت باید با یک ادبیاتی تنظیم شود سعی کنید با مطالعات و ارتقاء وضعیت ادبیات آنرا توانمند سازید(اول سابقه امر را بنویسید و چگونگی اقدام مجرمانه رابیان کنید).

اولین اقدام بازپرس تفهیم اتهام به متهم است،به اظهارات متهم توجه میکند اگر قانع شد تفهیم اتهام میکند بعد از آن در راستای ماده 132 ق آ.د.ک بازپرس مکلف است یکی ازقرارهای تأمین را صادر کند،تأمین باید با میزان و اهمیت جرم متناسب باشد اگر متناسب نبود میتوانید تقاضای تشدید تأمین کنید،در دعوای کیفری سعی کنید خشت اول را محکم بگذارید در طول تحقیقات سعی کنید مرتب با پرونده باشید مخصوصاً در کلانتریها در معاینه و تحقیق محلی حضور داشته باشید،مورد دیگر اینکه میتوانید تقاضای ضررو زیان کنید حتی بصورت ممکن الحصول با تقاضای کتبی نیز میتوانید تقاضای تأمین خواسته کنید،نیازی نیست بی گناهی متهم را اثبات کنید اثبات گناهکاری متهم با بازپرس و دادستان است سعی کنید تردید و شک ایجاد کنید،در لایحه اولین کار سابقه امر است دوم ایرادات شکلی است .

مدیریت دادرسی:

سعی کنید جو را آرام کنید موقع صحبت وکیل طرف سعی کنید یادداشت کنید از شاهد سوال کنید،اگر متهم احضار یا جلب شده باشد بررسی کنید دلایل کافی وجود داشته باشد همچنین میتوانید به تأمین و تشدید آن اعتراض کنید،مأموران انتظامی حق أخذ تأمین از متهم را ندارند قرارها باید مستدل و مستند باشد،بمحض صدور قرار منع تعقیب،موقوفی،عدم صلاحیت یا ترک تعقیب شما میتوانید از دادگاه تقاضای ملغی الاثر شدن تأمین صادره را بنمایید،در دادگاه محدودیتی از لحاظ تعداد وکیل وجود ندارد،از شهود تقاضای تحقیق کنید در دادگاه هم میتوانید شهود را ببرید،دادگاه بعد از اخذ آخرین دفاع،بین ختم تحقیقات و آخرین دفاع یک فاصله است شما میتوانید دفاعیات خود را ارائه کنید،از شهود باید انفرادی تحقیق شود.